Yüz germe : Yaşlanmaya karşı elimdeki en güçlü silah iyi tasarlanmış ve gerekli ek yöntemlerle kombine edilmiş bir yüz germe ameliyatı gerçekleştirmemdir. İyi planlanmış bir girişim son derece doğal sonuçlar vermektedir.

Sağlıklı bir bireyde düşük risk taşıyan bir ameliyattır. Ülkemizde yerleşmiş anlamsız bilgilendirmelerden yüz germe operasyonları da nasibini almış ve Türk halkında olumsuz bir etki bırakmış durumdadır. Gelişmiş ülkelerde çok fazla uygulananan yöntem ülkemizde de giderek artış göstermektedir.
Kulak önü ve arkasına  uzanan kesilerden gerçekleştilir ve belirsiz bir izle sonuçlanabilir. Deri sarkıklığı az olan hasta grubunda sadece orta yüz germe veya endoskopik yüz germe olarak planlayabiliyorum.

En büyük dezavantaj operasyon sonrası doğal görünüme ulaşmak için 10-30 günlük bir sürece ihtiyaç göstermesidir.