Memenin normal hacimde olduğu ancak şeklinin bozuk olduğu vakalarda sadece şekil düzeltme işlemi yeterli olmaktadır. Bazen daha iyi şekil alabilmesi için bir silikon protez uygulama zorunluluğu ortaya çıkabilir.