Deri tam kat yaralandığında kalıcı bir iz oluşur. Bu kalıcı iz hiç bir estetik ameliyatla veya ilaç, cihaz ile tamamen yok edilemez. Peki estetik cerrahın farkı nedir ?

Birincisi eğer olayın en başından itibaren içindeyse, estetik cerrah en az iz kalacak tedaviyi planlar. Diyelim ki sıcak su ile bir yanık oluştu. Doğru pansuman ve bakım yapılırsa iz bırakmadan, yanlış bakım yapılırsa veya kendi haline bırakılırsa iz bırakarak iyileşir. Bu noktada iz kalmasının önlenmesi, eğer mümkünse, kritik önem taşır. Aksi halde iz kaldıktan sonra yapılabilecek işlemler çok daha sınırlıdır.

İkincisi  estetik ameliyatınızı planlarken estetik cerrah en az iz kalacak şekilde planlama yapar. İzleri gizli bölgelere taşır. Örneğin kaşınızı kaldırmak için saçlı derinin içine yerleştirir izinizi, böylelikle görünmez hale gelir. Estetik cerrah ince ve hassas teknik kullanır, çok düzgün dikiş atar. Estetik ameliyat sonrasında yaraya en iyi bakımı uygular. Bu yaklaşımlarla en az iz kalır.

Çocukluğunuzda oluşmuş yanağınızda kocaman bir iziniz var. Geldiniz 18 yaşına, bu iz artık Sizi daha çok rahatsız ediyor ve tamamen kurtulmak istiyorsunuz. Cebinizde paranız çözüm arıyorsunuz. Şimdi dikkat ! Bütün servetinizi de harcasanız, dünyanın en ileri ülkelerine, en pahalı estetik cerrahlarına da gitseniz bu iz tamamen geçmez. Bu izin tamamen geçeceğini vaad eden herkes yalancıdır. Tuhaf cihazlar, tuhaf kimyasallar, bitki yağları, doğal ilaçlar-yöntemler lazer-fazer…

Hiç mi çare yok ? Eger iz büyükse küçültülebilir. Yeniden daha iyi dikilebilir. Yok etmek değil ama güzelleştirilebilir. Bazen zarif bir dövme yaptırmak iyi sonuç verebiliyor. Sihirbazlık yok ! İzi yok etmek kanseri tedavi etmekten daha zor maalesef.